ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ (With Formating)

Select Original Font
Select Final Font:

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ–ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹੇ ਜਿਆਦਾ ਫੌਂਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਪੀ ਲਈ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਫੌਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਫੌਂਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 500 ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਪੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਲੇ ਆਉਟ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਰਵਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬਣੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

2. ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਂਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੌਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰਹੇਗੀ।

4. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਬੈਕ ਕਲਰ, ਫੌਂਟ ਕਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਸੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ–ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਦੇਵੋਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ।

5. ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਰਵਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

6. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਤੇ ਬਲਾਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਲਾਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਈ–ਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ, ਸਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੇ 58000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਟਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

8. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਰਵਟਰ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜ਼ਰਾਲ ਸਾਇਸ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ।

9. ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੀਡੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6188739

Download

Feedback Form