Blog

Ask question

Send Qusetion
566 - sat shri akal I have a ppt asess font typed. I could not convert into Gurmukhi font. [email protected]
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Rimpy Lamba, ਮਿਤੀ: 2020-9-1

Send Ans
565 - Unable to install Desktop Gurmukhi Font convertor on Windows 10
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: classsicarts, ਮਿਤੀ: 2020-7-16

Send Ans
564 - I have a file typed in old Satluj font. I could not convert in into Anmol or Gurmukhi font. Please guide. Daljit Ami, [email protected]
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2020-7-8

Send Ans
563 - sir pls fix youtube link on Font converter, its opening every attempt of convert the font.
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: ajmerchana, india, ਮਿਤੀ: 2020-7-7

Send Ans
562 - Sir, Punjabi to English Kosh is not downloading. please suggest proper way to download it
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2020-7-6

Send Ans
561 - online ਫੌਂਟ ਕਰਨਵਰਟਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਅਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਿਤੀ ਜੀ.....................ਮੈਂ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਟੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੌਂ ਬਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ , ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। [email protected] mob 75891-19192
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2020-6-6

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6170491

Download

Feedback Form