Blog

Ask question

Send Qusetion
550 - I am using window 7 home premium. i tried to download punjabi-english kosh 2.3.6 and 4.0.4 from gurmukhifontconverter.com/ptoedic.html but could not do so. Pl guide. is its app is not available on android app store? i have 5.1.1 android version. is it compatible for 2.3.6 file or 4.0.4 file? pl must respond at my email . Harcharan singh chahal mob 81465 06583 email [email protected]
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: HARCHARAN SINGH CHAHAL, india, ਮਿਤੀ: 2019-1-16

Send Ans
549 - ;hHghH n?c dh dk ftGkr B{z G/iD :'r pekfJnk
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: sonu, ਮਿਤੀ: 2018-11-26

Send Ans
548 - Unable to download Punjabi-English Kosh
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Darshan, ਮਿਤੀ: 2018-10-10

Send Ans
547 - Unable to download Punjabi-English Kosh
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Darshan, ਮਿਤੀ: 2018-10-10

Send Ans
546 - ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: GURPREET SINGH, ਮਿਤੀ: 2018-9-21

Send Ans
545 - ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲ(ios) ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਜੀ
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Makhan Singh, ਮਿਤੀ: 2018-8-16

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6198469

Download

Feedback Form