Blog

Ask question

Send Qusetion
545 - ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲ(ios) ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਜੀ
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Makhan Singh, ਮਿਤੀ: 2018-8-16

Send Ans
544 - I want to use Raavi KB for satluj plz provide me.
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Sonu Verma, ਮਿਤੀ: 2018-6-30

Send Ans
543 - Punjabi to English dictionary unable to install ... How to install it
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Davinder Singh, INDIA, ਮਿਤੀ: 2018-6-8

Send Ans
542 - [url=http://dhansikhi.com/]Dhansikhi Gurbani Quotes[/url]
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2018-6-3

Send Ans
541 - Visit http://dhansikhi.com for gurbani quotes.
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2018-6-3

Send Ans
540 - I am unable to read a text document in my laptop because of its font. bcz this text is in PUnjabiUbhri font. I search a lot on the net but this font is not available online. then i tried to convert the text into asees font. but Iam also not able to convert it into asees font. Kindly sort out my problem plzzzzzz.
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2018-3-5

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6023499

Download

Feedback Form