Blog

Ask question

Send Qusetion
517 - : HOw to convert data from anmollipi font to Asses font
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Reeshiv, India, ਮਿਤੀ: 2016-6-22

Send Ans
515 - anmolhavey to sutluj
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: satparkashsingh, india, ਮਿਤੀ: 2016-3-23

Send Ans
514 - font convertor
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: jagwinder singh , India, ਮਿਤੀ: 2016-2-15

Send Ans
513 - ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕੰਨਵਰਟਰ
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Avtar Singh , India, ਮਿਤੀ: 2016-1-24

Send Ans
512 - Mera font convert nahin ho reha. Original font vala tab nahin khul reha.Why? By: Harjit Singh, India Date: 8/10/2015
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Harjit Singh, india, ਮਿਤੀ: 2015-10-8

Send Ans
511 - Mera font convert nahin ho reha. Original font vala tab nahin khul reha.Why? By: Harjit Singh, India Date: 8/10/2015
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Harjit Singh, india, ਮਿਤੀ: 2015-10-8

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 5453221

Download

Feedback Form