Blog

Ask question

Send Qusetion
531 - sir g mai kya ajj gurmukhi font converter kyu nahi chal raya.......jdo gurmukhi font converter kolde aa tah hor koi website khul jaandi hai g
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: daljit singh sachdeva, india, ਮਿਤੀ: 2017-12-31

Send Ans
530 - gurmukhi font converter nahi chal raya
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: daljit singh sachdeva, india, ਮਿਤੀ: 2017-12-31

Send Ans
529 - Sir plz nai ho reha gurmukhi font converter
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Kuldeep kaur, ਮਿਤੀ: 2017-9-8

Send Ans
528 - desktop gurmukhi font converter offline software te font convert karn ton baad copy paste nahi hunda?????????
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: akashdeep singh, ਮਿਤੀ: 2017-9-1

Send Ans
527 - there is no conversation of words after pressing the button convert. it just asks to log in again and again. even I register to this but there is no result. it is just a time wasting page.
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: kamal, ਮਿਤੀ: 2017-8-14

Send Ans
526 - testing
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: gs, india, ਮਿਤੀ: 2017-7-5

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 5453217

Download

Feedback Form