Blog

Ask question

Send Qusetion
557 - sir ravvi to satluj converter nahi ho rha
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: prem garg, india, ਮਿਤੀ: 2019-9-2

Send Ans
556 - ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੋਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਕੋਈ Android ਐਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2019-7-21

Send Ans
555 - Punjabi to English dictionary download link is NOT responding. H S CHAHAL
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: HARCHARAN SINGH CHAHAL, india, ਮਿਤੀ: 2019-5-25

Send Ans
554 - is there an offline typing pad which works for Mac OS also ?
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2019-4-27

Send Ans
553 - is there an offline converter which works for Mac OS also ? also please advise if there is a speech to text converter for punjabi, preferably offline ?
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2019-4-27

Send Ans
552 - I am unable to download punjabi to english dictionary to my window laptop or android phone. pl guide. Harcharan Singh chahal 81465 06583 [email protected]
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: HARCHARAN SINGH CHAHAL, india, ਮਿਤੀ: 2019-2-24

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6023493

Download

Feedback Form