Blog

Ask question

Send Qusetion
560 - i wanted to convert raavi font wording into asees and it did not give me the desired results
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: DTP Kapurthala, ਮਿਤੀ: 2020-5-27

Send Ans
559 - ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ।
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Manjit singh, ਮਿਤੀ: 2020-5-4

Send Ans
558 - desktop uncode font converter installed on windows 10. but it is not opening. how to repair?
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Raj Kumar, ਮਿਤੀ: 2019-9-4

Send Ans
557 - sir ravvi to satluj converter nahi ho rha
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: prem garg, india, ਮਿਤੀ: 2019-9-2

Send Ans
556 - ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੋਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਕੋਈ Android ਐਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: Guest, ਮਿਤੀ: 2019-7-21

Send Ans
555 - Punjabi to English dictionary download link is NOT responding. H S CHAHAL
ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ: HARCHARAN SINGH CHAHAL, india, ਮਿਤੀ: 2019-5-25

Send Ans

About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6170467

Download

Feedback Form